8 marca 2024

CePT

platformą rozwoju innowacyjnej
biomedycyny 2024

Widzimy się już za:
00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND

O Konferencji

Konferencja CePT platformą innowacyjnej biomedycyny 2024 było wydarzeniem, które zgromadziło około 400 osób, reprezentantów różnych dziedzin nauki, od medycyny i farmacji, przez fizykę, chemię aż po informatykę, członków wielu instytutów badawczych, a także przedsiębiorców i przedstawicieli sektora gospodarki. Obecni byli również reprezentanci resortów współpracujących z CePT.

– Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii to konsorcjum, które naprawdę działa – mówił prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, otwierając konferencję. I podkreślał: – Tworzy je grupa ludzi, którzy potrafią stawiać cele i te cele wspólnie realizować, czego dowodem jest sukces finansowy CePT. Jednoczy najlepsze jednostki naukowe w naszym kraju, może transferować technologie na zewnątrz, może być miejscem edukacji dla młodych badaczy. Przyczynia się także do rozwoju polskiej nauki i polskiej gospodarki.

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ubi es?

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii tworzy 10 ściśle współpracujących środowiskowych centrów naukowych. Ośrodek posiada 47 nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt badawczy, który służy kilku tysiącom naukowców, studentów oraz doktorantów. W ramach CePT badacze rozwiązują złożone problemy „od poziomu molekularnego do łóżka chorego”, prowadzone są też prace nad skracaniem czasu wdrożenia nowych technologii i produktów.

Obecnie CePT realizuje projekty naukowe z ośrodkami z kilkudziesięciu krajów oraz współpracuje z przedsiębiorstwami i jednostkami B+R. W zeszłym roku przychody oraz wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi wyniosła 118 mln zł, zaś przychody ze współpracy z otoczeniem gospodarczym wyniosły 39 mln zł, co potwierdza znaczenie i konkurencyjność CePT w obszarze usług badawczych.

– Staramy się wspólnie zmieniać świat na lepsze – mówił prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii. I dodawał: – Chcemy, żeby nasze konsorcjum było platformą do rozwoju biomedycyny, chcemy też rozmawiać o nowych wyzwaniach. Wspólnie możemy osiągnąć wiele więcej.

W trakcie sesji CePT ubi es? głos zabrali również przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych.

Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił o działaniach resortu na rzecz finansowania i rozwoju nauki, zaznaczając, że ministerstwo jest otwarte na rozmowę ze środowiskiem akademickim.

– Dla mnie ważne jest, żeby efektem tych rozmów było wypracowanie jakiegoś modelu promocji nauki. Bo jestem przekonany, że jeżeli nie będzie większego nacisku na to, że nauka jest ważna, że społeczeństwo z niej korzysta, że naukowcy robią rzeczy potrzebne, to będzie nam ciężko zebrać na nią środki – podkreślał wiceminister Maciej Gdula.

Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki mówił: – Cieszę się, że projekt CePT będzie się z sukcesem rozwijał: raz dla sektora nauki, dwa dla sektora zdrowia, na końcu dla mieszkańców nie tylko Mazowsza, ale także całej Polski i Europy. I jestem przekonany, że pod kątem badań naukowych, które są tutaj wykonywane, jest także rozwiązaniem o charakterze światowym.

Głos zabrali także Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, który przedstawił kwestię standaryzacji wymiany danych w obszarze biomedycyny oraz Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który krótko opowiedział o środkach na projekty inwestycyjne w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dlaczego warto inwestować w badania podstawowe

O tym, dlaczego warto inwestować w badania podstawowe oraz jak duże znaczenie ma rozwój takich ośrodków jak CePT przekonywał prof. Tomasz Stokłosa, kierownik Zakładu Biologii i Genetyki Nowotworów WUM oraz Laboratorium Genetyki WUM.

Prof. Stokłosa opowiedział zebranym o prowadzonych przez niego i jego zespół badaniach genetycznych wykorzystujących technologię sekwencjonowania wielkoskalowego następnej generacji (z ang. next-generation sequencing) do badania mutacji w genie TP53 - jednym z najważniejszych genów przeciwnowotworowych.

– Jako laboratorium uzyskaliśmy w 2016 r. certyfikat European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia i byliśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, który mógł wykonywać takie badania genetyczne – mówił prof. Stokłosa.

Po wejściu programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, hematolodzy zaczęli poszukiwać centrów i laboratoriów, w których można by było wykonywać testy badające mutację w genie TP53.

Prof. Stokłosa podkreślał: – Inicjatywa CePT i to, że mogliśmy takie badania zaoferować jako platforma komercyjna, sprawiły, że Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek zdecydowało się przeznaczyć pieniądze na zaawansowaną diagnostykę genetyczną nie na świecie, tylko na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dzięki temu uzyskano możliwość wprowadzenia nowoczesnego badania genetycznego nie tylko dla chorych z Warszawy, ale także z 21 miast z całej Polski. Ekspert zaznaczył, że nasi naukowcy przekonali środowisko kliniczne, że tak ważne badanie genetyczne można robić w Polsce tak samo dobrze, jak w innych miejscach na świecie. Ustalili także współpracę z wieloma ośrodkami hematologicznymi w Polsce oraz wyedukowali wiele zespołów diagnostycznych z całego kraju.

Pozostałe panele

W trakcie konferencji odbyły się jeszcze dwa panele „CePT pro futuro” oraz „Quo vadis biomedicine?”, oba zakończone dyskusją. Wysłuchaliśmy ponad dwudziestu referatów, wygłoszonych przez naukowców, kierowników projektów badawczych realizowanych przez CePT. Wśród prelegentów WUM reprezentowali: prof. Rafał Płoski, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej oraz prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej. W debatach wzięli udział prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, kierownik Laboratorium Badawczego – Banku Komórek WUM oraz prof. Leszek Pączek, zastępca przewodniczącego Rady Uczelni WUM.

W trakcie konferencji wystąpili także przedstawiciele instytutów tworzących konsorcjum CePT: Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. https://www.wum.edu.pl/centrum-badan-przedklinicznych-i-technologii-platforma-rozwoju-innowacyjnej-biomedycyny

Wydarzeniu "CePT – Platforma Rozwoju Innowacyjnej Biomedycyny 2024" towarzyszyła mu również konferencja prasowa, która odbyła się 6 marca 2024 roku w Polskiej Agencji Prasowej. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób (forma zdalna), a tematyka dotyczyła postępów w medycynie w zakresie nowych terapii i nowoczesnej diagnostyki w kontekście Konferencji CePT.
zdjęcia z tej konferencji – w zakładce

Więcej informacji na temat działalności CePT przy okazji konferencji zostało opublikowanych w artykułach partnera medialnego konferencji – Dziennika Rzeczpospolitej. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.
artykuł Rzeczpospolita

Ponadto, inne artykuły na ten temat można znaleźć między innymi pod poniższymi linkami:

  1. https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C101036%2Ceksperci-wspolpraca-nauki-z-biznesem-konieczna-dla-rozwoju-calej-gospodarki
  2. https://www.mp.pl/kurier/343951,cept-platforma-rozwoju-innowacyjnej-biomedycyny-2024
  3. https://radio.opole.pl/104,798455,eksperci-wspolpraca-nauki-z-biznesem-konieczna-d
  4. https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Wspolpraca-nauki-z-biznesem-konieczna-dla-rozwoju-calej-gospodarki-GIS-kluczowa-standaryzacja-danych,256094,9.html
  5. https://serwisrodzinny.pl/konferencja-cept-polscy-naukowcy-maja-ogromny-potencjal-ale-potrzeba-srodkow/
9:00 - 9:05
Otwarcie Konferencji - Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Warszawski Uniwersytet Medyczny

I sesja – CePT ubi es?
 
Przewodniczy sesji: Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9:05 - 9:15
CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2024 – Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9:15 - 9:20
Wystąpienie Pana Macieja Gduli Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
9:20 - 9:25
Standaryzacja wymiany danych w obszarze biomedycyny – Pan Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny
9:25 - 9:30
Rozwój opieki medycznej dzięki działalności sektora naukowego – Pan Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki
9:30 - 9:35
Środki na projekty inwestycyjne w perspektywie finansowej 2021-2027 – Pan Marcin Wajda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
9:35 - 9:45 Translacja badań molekularnych na praktykę kliniczną, czyli onkologia precyzyjna w pigułce – Pan prof. dr med. Tomasz Stokłosa, Warszawski Uniwersytet Medyczny
9:45 - 9:55 Akademia vs biznes - różne oblicza nauki, a potrzeba współpracy dwóch światów – Pani Marta Winiarska, Prezes Zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed
9:55 - 10:35 DEBATA - „Nauka, regulacje i finansowanie – wyzwania i nadzieje”
10:35 - 10:50
Przerwa kawowa

II sesja – CePT pro futuro
10:50 - 10:55 Przewodniczy sesji: Prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska
10:55 - 11:05 Hodowle organoidowe jako model badawczy i platforma testowania terapii w onkologii. (Organoid cultures as a research model and a platform for drug tests in oncology)
11:05 - 11:15 Nowoczesne metody wyprowadzania myszy transgenicznych – ku lepszej nauce i dobrostanowi zwierząt
11:15 - 11:25 Spektrometria mas jako uniwersalne narzędzie w badaniu, diagnostyce i terapii chorób człowieka
11:25 - 11:35 Nowe markery uszkodzenia kłębuszkowej bariery filtracyjnej w cukrzycy
11:35 - 11:45 Nicień C. elegans jako system modelowy dla chorób człowieka
11:45 - 11:55 Rozwój i rola nieinwazyjnych biomarkerów cywilizacyjnych chorób neurozwyrodnieniowych
11:55 - 12:05 Wyzwania związane z wariantami genetycznymi o nieznanej sprawczości
12:05 - 12:15 Beyond the Diagnosis: The integration of Genomics and AI in the prognosis and management of rare diseases
12:15 - 12:25 Strategia Rozwoju innowacyjnych leków w Adamed Pharma
12:25 - 12:35 Rozpoznanie i odkrywanie nowych ludzkich chorób genetycznych
12:35 - 12:45 Zaawansowana wieloparametrowa cytometria spektralna w badaniach translacyjnych – w poszukiwaniu nieznanego
12:45 - 13:15 DEBATA – „Siła translacyjna badań podstawowych”.
13:15 - 13:50
LUNCH

III sesja – Quo vadis biomedicine?
13:50 - 13:55 Przewodniczy sesji: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
13:55 - 14:05 Badania dynamiki generacji aerozoli w inhalatorach medycznych w celu opracowania metod zwiększenia skuteczności terapii inhalacyjnej
14:05 - 14:15 GoMembrane - biodegradowalna membrana separacyjna dla sterowanej regeneracji tkanek
14:15 - 14:25 Analizy chemiczne dla przemysłu - kontrola jakości substancji aktywnych z wykorzystaniem technik HPLC-MS
14:25 - 14:35 Spersonalizowane implanty tytanowe w chirurgii rekonstrukcyjnej
14:35 - 14:45 Jak badania podstawowe mogą pomóc konkretnemu pacjentowi?
14:45 - 14:55 Medycyna regeneracyjna – badania OMICS
14:55 - 15:05 Innowacyjne badania przedkliniczne dla lepszej diagnostyki i terapii chorób związanych z wiekiem
15:05 - 15:15 GoHAPmed - innowacyjny nanomateriał do regeneracji tkanki kostnej
15:15 - 15:25 Ultrasonografia ilościowa, nowe narzędzie do monitorowania chemioterapii neoadjuwantowej u pacjentek z rakiem piersi
15:25 - 15:35 Urządzenie Ventil do niezależnej wentylacji płuc jako doraźne rozwiązanie problemu niedoboru respiratorów podczas pandemii COVID-19
15:35 - 15:45 Badania podstawowe i przedkliniczne na drodze opracowania implantów do regeneracji więzadeł kolanowych
15:45 - 16:20 DEBATA - „Rola inżynierii w rozwoju medyczny”

16:20 - 16:30
Zakończenie Konferecji

Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 

Prof. dr med. Tomasz Stokłosa

Pani Prezes Marta Winiarska 

Prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska

Dr hab. Dawid Walerych

Dr Olga Gewartowska

Bianka Świderska

Emilia Samborowska

Dr hab. Agnieszka Piwkowska

Dr hab. Wojciech Pokrzywa

Dr Anna Barczak

Dr hab. Beata Burzyńska

Dr Jeff Palatini

Dr Michał Szymanik

Prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski

Dr hab. Katarzyna Piwocka

Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Dr inż. Agata Dorosz

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Mgr inż. Urszula Szałaj

Dr Kacper Błaziak

Pan Prezes Paweł Pacek

Dr hab. Paweł Siedlecki

Prof. dr hab. Tomasz Sarnowski

Dr Krzysztof Drabikowski

Dr hab. Róża Kucharczyk

Prof. dr. hab. Magdalena Kucia

Prof. dr hab. Urszula Wojda

Dr inż. Julia Higuchi

Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska

Dr Anna Stecka

Mgr inż. Oliwia Jeznach

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Prof. dr hab. Witold Łojkowski

Dr hab. inż. Agnieszka Pręgowska

Prof. dr hab. Marta Miączyńska

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Prof. dr hab. inż. Dorota G. Pijanowska

Łukasz Borkowski

Partnerzy i patroni

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

Dojazd

Na miejsce wydarzenia możesz dotrzeć zarówno używając transportu publicznego, jak i samochodu osobowego.

Przy budynku znajduje się przystanek autobusowy „Uniwersytet Medyczny”, gdzie zatrzymują się linie o numerach: 128, 136, 175, 188 i 504. W odległości 600m od budynku WUM znajdują się przystanki tramwajowe „Banacha”.

Przyjeżdżając na konferencję samochodem istnieje możliwość postawienia pojazdu na parkingu przed wejściem. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do eco rozwiązań, jakimi są rowery i hulajnogi oraz środki transportu publicznego.


Centrum Dydaktyczne WUM
ul. Księcia Trojdena 2a
02-109 Warszawa

Q&A

Tak, udział w konferencji jest bezpłatny.

Należy to zrobić, pod linkiem https://meeting15.com/pl/join-event/centrum-badan-przedklinicznych-i-technologii-cept-platforma-rozwoju-innowacyjnej-biomedycyny-2024 i wypełniając formularz rejestracyjny. Prosimy o zachowanie QR kodu, który przyjdzie wraz z potwierdzeniem rejestracji, będzie on niezbędny do otrzymania identyfikatora na wydarzeniu i uczestnictwa w konferencji.

Prosimy o rejestrację każdego z uczestników osobno.

Aby dokonać anulacji swojej rejestracji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres cept@op.pl.

Nie przewidujemy nagrywania konferencji. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału 😊

Tak, oczywiście, możesz wziąć udział tylko w wybranej prelekcji. Jednakże zachęcamy do udziału w całym wydarzeniu, będzie można zobaczyć oraz posłuchać wiele cennych prezentacji oraz zyskać okazję do nauki i wymiany doświadczeń.

Tak, zarówno Naszych prelegentów jak i przedstawicieli konsorcjum CePT można będzie spotkać przy scenie i na strefie wystawienniczej.

Tak. W trakcie konferencji dostępny będzie bufet kawowy, a o określonej godzinie podany zostanie lunch

Prosimy o sprawdzenie skrzynki „spam”, potwierdzenia rejestracji często tam trafiają. Jeżeli tam też nic nie znalazłeś/aś prosimy o wiadomość na mail cept@op.pl, postaramy się rozwiązać ten problem.

Prosimy o cierpliwość, każda rejestracja mediów jest weryfikowana dodatkowo. Robimy wszystko, by potwierdzić Wasz udział w konferencji jak najszybciej!

Obok recepcji głównej do Państwa dyspozycji zostanie przygotowany punkt obsługi dla mediów, gdzie wszystkie pytania zostaną rozwiązywane na bieżąco. Jeżeli jest coś, co możemy przygotować jeszcze przed wydarzeniem bardzo prosimy o kontakt pod adresem cept@op.pl

Całość wydarzenia odbędzie się w j. polskim. za wyjątkiem prelekcji Dr Jeff Palatini pod tytułem "Beyond the Diagnosis: The integration of Genomics and AI in the prognosis and management of rare diseases", która będzie w j. angielskim.

Kontakt

Dla uczestników
e-mail: cept@op.pl
CEPT_logo

Biuro CePT
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa

Deklaracja dostępności strony